Tsukioka_Yoshitoshi_-_Narihira_and_Nijo_no_Tsubone_at_the_Fuji_River_-_Google_Art_Project

Tsukioka_Yoshitoshi_-_Narihira_and_Nijo_no_Tsubone_at_the_Fuji_River_-_Google_Art_Project

在原業平と二条后(月岡芳年画)(出展:Wikimedia Commons)